Wat doen wij?

Fysiotherapie Teeuwisse sluit aan bij de hulpvraag van de patiënt / cliënt, stemt verwachtingen en doelen af zodat duidelijkheid en een vertrouwensrelatie ontstaat. Op basis daarvan kan het leerproces voor gezond gedrag gaan beginnen. De visie van de praktijk wordt gekenmerkt door snelle cliëntenzorg, kwaliteit en deskundigheid, goede communicatie, professionaliteit en transparantie van handelen.

 

De visie ten aanzien van het ontstaan en de aanpak van fysieke klachten is als volgt:

 • Fysieke klachten aan het bewegingsapparaat worden veroorzaakt door een verstoring van de balans tussen belasting en belastbaarheid. De risicofactoren met betrekking tot het verstoren van deze balans zijn onder te verdelen in persoonsgebonden factoren, privé-gebonden factoren en belastingsgebonden factoren op het gebied van het algemeen dagelijks leven (ADL), sport en werk.
 • De praktijk inventariseert de risicofactoren, probeert de herstelbelemmerende factoren in beeld te brengen en komt met een gericht plan van aanpak om functieherstel te stimuleren.
 • Het lichaam heeft zelfherstellend vermogen. De patiënt / cliënt met klachten kan hier optimaal gebruik van  maken als hij / zij  de juiste voorwaarden voor herstel kan creëren.
 • De praktijk zal de patiënt handvatten aanreiken zodat hij / zij de juiste voorwaarden voor herstel kan creëren. Indien de herstelbelemmerende factoren (deels) buiten de invloed van de patiënt liggen, zoals bijv. bij specifieke stoornissen of conflictsituaties, zal de praktijk dat na overleg met de patiënt communiceren om samen tot een plan van aanpak te komen.
 • De patiënt met fysieke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat wordt benaderd vanuit het biopsychosociaal model.
 • Wanneer een individu niet in balans is, kunnen klachten ontstaan. Dit kunnen fysieke en/of mentale klachten zijn. Deze klachten hebben ook weer gevolgen voor zijn / haar fysieke en mentale mogelijkheden, maar ook voor zijn sociale en maatschappelijke positie. De praktijk zoekt samen met de cliënt naar functieherstel op deze gebieden.
 • De praktijk hanteert een activerende aanpak. Bij deze aanpak staan 3 kernbegrippen centraal: bewustwording, zelfwerkzaamheid en zelfverantwoordelijkheid.
 • De praktijk gelooft niet in pasklare oplossingen bij fysieke klachten. Symptoombestrijding geeft vaak goede resultaten op korte termijn op het gebied van pijnbeleving. Om duurzaam functieherstel te waarborgen is het aanleren van gezond gedrag van belang. De patiënt / cliënt zal dan zelf in actie moeten komen. Fysiotherapie Teeuwisse treedt op als coach en geeft inzicht en handvatten om verantwoorde keuzes te leren maken.
 • Gezond worden en blijven is een leerproces. Dit vraagt tijd, energie en doelgerichte aanpak van patiënt / cliënt en betrokkenen. Het leerproces wordt gekenmerkt door een aantal fases: openstaan – begrijpen – willen – leren – kunnen – doen – blijven doen.
 • Fysiotherapie Teeuwisse sluit aan bij de hulpvraag van de patiënt / cliënt, stemt verwachtingen en doelen af zodat duidelijkheid en een vertrouwensrelatie ontstaat. Op basis daarvan kan het leerproces voor gezond gedrag gaan beginnen. Fysiotherapie Teeuwisse zal de patiënt / cliënt hier verder in coachen.
 • KORTOM: FYSIOTHERAPIE TEEUWISSE WERKT AAN EEN DUURZAAM RESULTAAT !

 

PLAN UW AFSPRAAK